Hockey

Lalit Kumar Meena

Captain

Ashish Kumar

Ujjaval Chauhan

Jai Prakash

Anil Yadav

Manish Manohar

Prashant Meena

Shyam Sundar Soni

Ankit Yadav

Manas Poddar

Shuvang Jandiyal

Mohd Danish

Jeetu Singh

Vinay Prakash Sharma

Kishan Sahu