Football

Prerit Samria

Captain

Aman Mohapatra

Vice-Captain

Ishan Tyagi

Gaurav Rawat

Rishabh Baid

Ng Khanuksing

Ashim Garg

Namran Pan

Amitej Pangtey

Rahul Meena

Shivank Rawat

Sandip Reang

Harsh Gupta

Ankit Kumar

Ankit Kumar

Prateek Garg