Volleyball


POOL A POOL B
Udaigiri Jwalamukhi
Shivalik Zanskar
Kumaon Aravali
Vindhyachal Nilgiri
Karakoram Satpura
Girnar


16th Jan 19:00 League-Pool A


16th Jan 20:00 League-Pool A


17th Jan 19:00 League-Pool A


17th Jan 20:00 League-Pool A


18th Jan 18:00 League-Pool A


18th Jan 19:00 League-Pool A


19th Jan 19:00 League-Pool A


19th Jan 20:00 League-Pool A


20th Jan 18:00 League-Pool A


20th Jan 19:00 League-Pool A


20th Jan 18:00 League-Pool A


16th Jan 18:00 League-Pool B


16th Jan 19:00 League-Pool B


17th Jan 19:00 League-Pool B


17th Jan 20:00 League-Pool B


18th Jan 18:00 League-Pool B


18th Jan 19:00 League-Pool B


18th Jan 20:00 League-Pool B


19th Jan 18:00 League-Pool B


19th Jan 19:00 League-Pool B


20th Jan 18:00 League-Pool B


20th Jan 19:00 League-Pool B


20th Jan 20:00 League-Pool B


21st Jan 19:00 League-Pool B


21st Jan 20:00 League-Pool B